Brammer & KOMA Commercial

Dvě silné společnosti se spojily pod jednou značkou – RUBIX

My jsme Rubix

Přední evropský dodavatel produktů a služeb pro průmyslovou údržbu, opravy a údržbu pro OEM a MRO

Spolehněte se na naše odborné znalosti

-


Služby

___


Služby lineárního centra
Nabízíme komplexní technické poradenství, řezání profilových kolejnic a kruhových vodících tyčí aj.

Našich 120 zaměstnanců je součástí rodiny 8000 profesionálů skupiny Rubix, kteří jsou schopni Vám poskytovat excelentní služby díky vysokému technickému a obchodnímu know-how.

Jako multi-specialista skladujeme lokálně více než 25 tis. produktů se základnou 5000 dodavatelů. Díky skupině Rubix však máme přístup k více než 1 milionu skladovaných položek od 15 000 dodavatelů produktů průmyslové údržby a oprav

Prodejna PARKER STORE - specializovaná prodejna hydraulických komponentů. Nabízíme komplexní nabídku služeb a výrobků v oblasti hydrauliky.

Komplexní služby v oblasti preventivní a proaktivní údržby strojů a zařízení, Vibrodiagnostika, Tribodiagnostika

Můžete se spolehnout na 7 poboček v Česku a Slovensku a na 650 míst v celé Evropě.Dvě silné společnosti se spojily pod jednou značkou – RUBIX

Společnosti BRAMMER CZECH a.s. (se sídlem K Bílému vrchu 2912/3, Praha 9) a KOMA Commercial, s.r.o. (se sídlem Ruská 514/41, Ostrava) se dohodly s účinností od 1.1.2020 na fúzi obou společností. Nástupnická organizace má název Rubix Czech s.r.o.


Níže bychom Vás rádi seznámili se změnami, které z této fúze vyplývají


Sídlo společnosti

Rubix Czech s.r.o., Ruská 514/41, Vítkovice, 703 00 Ostrava


Číslo organizace

IČ: 25252445 vedená u Krajského soudu v Ostravě, spis. č. C 81115

DIČ:CZ25252445


Bankovní spojení

Společnost v souvislosti se změnami výše nebude měnit ani rušit žádné do této chvíle používané bankovní účty společnostmi BRAMMER CZECH a.s. a KOMA Commercial, s.r.o.

CZK
274042953/0300, IBAN: CZ26 0300 0000 0002 7404 2953
309327933/0300, IBAN: CZ87 0300 0000 0003 0932 7933

EUR
7148280/0300, IBAN: CZ98 0300 0000 0002 7404 3403
173872958/0300, IBAN: CZ98 0300 0000 0001 7387 2958

USD
275543055/0300, IBAN: CZ10 0300 0000 0002 7554 3055

BIC/SWIFT: CEKOCZPP (stejný pro všechny účty)

E-mail

Vzhledem k novému názvu společnosti se mění i všechny e-mailové kontakty včetně hromadných na: @rubix.com


fakturační adresa

Rubix Czech s.r.o., Ruská 514/41, Vítkovice, 703 00 Ostrava


Probíhající objednávky, rámcové smlouvy a podmínky

Aktuální objednávky, rámcové smlouvy a podmínky jsou převzaty společností Rubix Czech s.r.o. 1:1. Příslušné faktury již nevytváří Brammer nebo KOMA, ale Rubix Czech s.r.o.
Kontakt

Rubix Czech s.r.o.
Ruská 514/41
Vítkovice, 703 00 Ostrava

E: info.cz@rubix.com
 

Vedení společnosti: +420 595 954 775
Oddělení ložisek a MPT: +420 595 957 464
Oddělení těsnění a pohonů: +420 595 952 537
Oddělení olejů a maziv: +420 595 954 971
Oddělení hydrauliky a pneumatiky: +420 595 953 512, hydraulika@rubix.com
Oddělení nářadí a ochranných pracovních prostředků: +420 595 952 572
Oddělení obalových materiálů: +420 595 953 025, obaly@rubix.com

Havarijní a poruchový výdej - ložiska, pryž, sklad Ostrava: +420 602 545 344


Vzhledem k hrozbě nákazy koronavirem Covid-19 prosíme všechny obchodní partnery, aby nám nahlásili na e-mailovou adresu: koronavirus.czsk@rubix.com, pokud se objeví nákaza u jejich zaměstnanců a nebo se dozví o kontaktu s nakaženým člověkem. Ze strany Rubixu se zavazujeme ke stejnému informování druhé strany. Na tuto adresu lze také položit jakoukoliv otázku, která se může týkat opatření proti šíření nákazy ve společnosti Rubix.


Vážený zákazníku,

protože se situace kolem Koronaviru (COVID-19) dynamicky vyvíjí každý den, nadále sledujeme vývoj týkající se ohniska nákazy a podnikáme nezbytné kroky v souladu s vládními pokyny v každé ze zemí, v nichž působíme. 

S ohledem na výše uvedené pokračuje Rubix Czech s.r.o. v zákaznických aktivitách a zavazuje se plně podporovat naše zákazníky a zaměstnance za účelem udržování chodu průmyslu napříč Evropou. Společnost Rubix úzce spolupracuje se svými dodavateli na minimalizaci rizik narušení dodávek a servisu napříč poskytovaným portfoliem a rovněž identifikuje alternativní zdroje tam, kde to situace může vyžadovat.

Chcete-li aktivně prodiskutovat, jak vás můžeme podpořit při udržení chodu vašeho podnikání, obraťte se na místní pobočku, odpovědného obchodního zástupce nebo e-mail - koronavirus.czsk@rubix.com.

Ing. Pavel Kotajný CSc., MBA, LL.M


Pobočky:


Liberec:
Dělnická 224
460 06 Liberec VI
T: +420 485 105 650
E: liberec@rubix.com

Praha:
K Bílému vrchu 2912/3
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
T: +420 277 003 331
E: praha@rubix.com

Otrokovice:
tř. Tomáše Bati 332, 765 02 Otrokovice
T: +420 724 397 413
E: otrokovice@rubix.com

Prodejna hydrauliky a pneumatiky ParkerStore:
Ruská 514/41, Vítkovice, 703 00 Ostrava
T: +420 595 956 234
E: hydraulika@rubix.com
Plzeň:

Valcha 139, areál SD corporation s.r.o.
301 00 Plzeň
T: +420 377 240 646
E: plzen@rubix.com

Brno:
Škrobárenská 485/14 - box 5
617 00 Brno
T: +420 541 420 162
E: brno@rubix.com

Prodejna Ostrava:
Ruská 514/41, Vítkovice, 703 00 Ostrava
T: +420 595 952 671
E: ostravakc@rubix.com


Colors